ROT-Avdrag

Vi hjälper naturligtvis till med att informera och upprätta ett ROT-avdag.

Material, hjälpmedel och milersättning är några saker som inte går att göra avdrag för. Utförd arbetstid är avdragsgill med 50% (av 100 000 SEK) till ett värde av 50 000 SEK inklusive moms per person som äger en bostadsrätt eller småhus.

Ring om du har frågor om vad som gäller.