Undersidor

ROT-avdraget

Med nya ROT-avdraget får du 50% tillbaka på arbetskostnaderna för renovering och städning!

Nu kan du låta din hantverkare börja reparera eller bygga om din ägda bostad och få del av det nya ROT-avdraget. Regeringen har beslutat att införa ett nytt ROT-avdrag inom ramen för det befintliga avdraget för hushållsnära tjänster. Det nya ROT-avdraget innebär i korthet följande:

Från och med måndagen den 8 december kan du även få avdrag om du reparerar, bygger om eller till din bostad (ROT).

Du kan få avdrag för både hushållsnära tjänster och bygg- och reparationstjänster med halva arbetskostnaden, som får vara högst 100 000 kr per år. Det innebär att om du anlitar en städfirma för 10 000 kr under ett år kan du även anlita en hantverkare och betala för 90 000 kr i arbetskostnad. Skattesubventionen blir då totalt 50 000 kr.

Den som utför arbetet ska ha F-skatt. Se till att du får en faktura som har arbetskostnaden noggrant specificerad. Spara alla fakturor.

Avdraget gäller ägare av småhus och innehavare av bostadsrätter.

Avdraget gäller per person. Är det två ägare till en bostad får varje ägare utnyttja avdraget. Underlaget (arbetskostnaden) kan då vara 2 x 100 000 kr = 200 000 kr och då blir skattesubventionen 100 000 kr.

Publicerad: 2008-10-13